KMETIJA GRUM

Izdelki blagovne znamke ZELIŠČA MIHAELA nastajajo na kmetiji Grum - pri Jurjovčku - ki se nahaja na obrobju ljubljanske kotline na 500 metrih nadmorske višine. Na kmetiji pridelujemo zelenjavo, zadnjih deset let se intenzivno ukvarjamo tudi z gojenjem zdravilnih rastlin in dišavnic. Kmetujemo na  zemlji prijazen način, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev.  Vsa zelišča v ponudbi sami pridelamo in naberemo na travnikih v bližnji okolici. Na zeliščnem vrtu imamo okoli trideset zdravilnih rastlin, ki jih obdelujemo na naravi prijazen način.